Fadilah Ayat Kursi Untuk Hajat

Fadilah Ayat Kursi Untuk Hajat, Ini Dzikir dan Tata Cara Amalannya!

Fadilah Ayat Kursi Untuk Hajat, Ini Dzikir dan Tata Cara Amalannya! – Ada banyak sekali manfaat dan keutamaan dari ayat kursi, bahkan untuk segala hajat.

Mulai dari kerezekian, kesuksesan, keselamatan, perlindungan, pendatang kesuskesan dan bahkan bisa untuk melariskan dagangan. Tentunya jika diamalkan dengan tata cara yang benar. 

Nah, berikut cara mendapatkan atau merasakan Fadilah Ayat Kursi Untuk Hajat melalui dzikir dan amalannya. Seperti apakah? Yuk simak ulasan yang kami dapatkan dari Kang Masrukhan. Seorang pakar ilmu spiritual dan supranatural, Guru Besar Asosiasi Parapsikologi Nusantara. 

Bunyi Ayat Kursi 

ALLAAHU LAA ILAAHA ILLAA HUWAL HAYYUL QAYYUUM LAA TA-KHUDZUHU SINATUW WALAA NAUM, LAHU MAA FIS SAMAAWAATI WAMAA FIL ARDHI MAN DZALLADZII YASYFA’U ‘INDAHU ILLAA BI-IDZNIH, YA’LAMU MAA BAYNA AYDIIHIM WAMAA KHALFAHUM WALAA YUHIITHUUNA BISYAY-IM MIN ‘ILMIHI ILLAA BIMAA SYAA-A, WASI-‘A KURSIYYUHUSSAMAAWAATI WAL ARDH, WA LAA YA-UUDUHU HIFZHUHUMAA WAHUWAL ‘ALIYYUL ‘AZHIIM. 

Artinya :

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”

(Q.S. Al-Baqarah: 255) 

3 Fadilah Ayat Kursi Untuk Hajat 

Fadhilah Ayat Kursi yang Pertama

Dalam Tafsir Al Qudsi, Syaikh Al Bouni mengatakan bahwa siapa yang membaca Ayat Kursi sebanyak bilangan hurufnya yaitu 170 (seratus tujuh puluh) kali. Maka Allah Yang Maha Pemurah akan memberikan pertolongan dalam segala urusannya. 

Kemudian didatangkan segala hajat kebutuhannya, dilapangkan kesempitan yang sedang melanda dirinya, dilapangkan rezekinya, dan akan memperoleh maksud keinginannya. 

Fadhilah Ayat Kursi yang Kedua

Menurut Syaikh Jalal Al Muhaqqiq Ad Diwani. Mengatakan bahwa barang siapa yang membaca Ayat Kursi sejumlah bilangan hurufnya (170 kali). Maka InsyaAllah akan memperoleh apa yang dimintanya, diperluas rezeki dalam berbagai bentuk / nikmat. 

Kemudian, dapat membayar hutang, dapat mempermudah untuk keluar dari penjara (kesulitan), terlepas dari mara bahaya atau musuh yang mengancam keselamatan dirinya. 

Apabila Ayat Kursi itu dibaca sejumlah bilangan tersebut setelah shalat lima waktu, maka InsyaAllah akan lebih cepat reaksinya (lebih cepat terkabul). Kemudian apabila dibaca dalam keadaan berwudlu, dan dibaca pada waktu tengah malam, maka akan lebih dekat untuk dikabulkan. 

Fadhilah Ayat Kursi yang Ketiga

Bagi Anda yang mempunyai hajat berkaitan dengan urusan rezeki, maka untuk mendapatkan Fadilah Ayat Kursi untuk Hajat bacalah : 

“Yaa Ghaniyyu, Yaa Fattaahu, Yaa Razzaaqu”. 

Dibaca sebanyak 3.000 (tiga ribu) kali setelah membaca Ayat Kursi 170 kali. Maka InsyaAllah hajatnya akan terkabul, bahkan akan menjadi kaya dengan izin Allah Yang Maha Memberi Rezeki. 

Dan barang siapa membaca Ayat Kursi sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) kali, maka berhasillah kebaikannya dan Allah Swt. mencukupkan hajat kebutuhannya. Serta apa yang menjadi kepentingannya / hajatnya, baik itu untuk urusan dunia maupun akhirat akan terkabul dengan izin dan rahmat-Nya. 

Siapa yang melanggengkan (membiasakan) membaca Ayat Kursi sebagai dzikir (wirid) secara rutin setiap hari sebanyak 1000 (seribu) kali. Maka akan memperoleh maksudnya, berhasil kebutuhannya, baik untuk urusan dunia maupun akhirat. 

Itulah Fadilah Ayat Kursi untuk Hajat semoga bermanfaat.

Nah, jika Anda ingin menggunakan sarana KALUNG AYAT KURSI untuk segala hajat. Kalung berenergi yang sudah diisi dan diritualkan oleh Kang Masrukhan. Maka silahkan Anda bisa kunjungi www.Kalungayatkursi.com atau langsung hubungi admin di 082223338771 atau 085712999772